Skip to main content

B) Erregistro Zibileko Artxiboa

Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).

Saila Dokumentu kopurua
  1. Gobernua -
  1.1. Pertsonal saila -
  1.2. Korrespondentzia -
  1.3. Estatistika -
  1.4. Polizak, sarrerak eta auzi tasak -
  1.5. Salaketak eta isunak -
  1.6. Ikuskaritza -
  2. Gai zibilak -
  2.1. Adiskidetze-ekitaldi -
  2.2. Ahozko auziak -
  2.2.1. Ahozko auzi zibilak -
  2.2.2. Etxegabetzeen ahozko auziak -
  2.2.3. Koginizioaren inguruko ahozko auziak -
  2.3. Borondatezko eskumenak -
  2.3.1. Gurasoen baimenak -
  2.3.2. Familia Kontseiluak -
  2.3.3. Gordailuak -
  2.3.4. Liburuen legeztatzea -
  2.4. Jabetza espedienteak -
  2.5. Banantzeak -
  3. Zigor gaiak -
  3.1. Falta auziak -
  3.2. Zaintzapeko askatasun batzarra -
  4. Diligenzia judizialak -
  5. Erregistro Zibila -
  5.1. Erregistro liburuak -
  5.1.1. Jaiotzak -
  5.1.2. Ezkontzak -
  5.1.3. Heriotzak -
  5.2. Espediente eta ziurtagiriak -
  5.3. Ikuskaritza -