Skip to main content

Sailkapena

Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).

Saila Dokumentu kopurua
  A) Igantziko Udal Artxiboa -
  1. GOBERNUA -
  1.1. UDALA/KONTZEJUA -
  1.1.1. Udala / Kontzejua -
  1.1.1.1. Bilkuren espedienteak -
  1.1.1.2. Bilkuren akta-liburua 19
  1.1.1.3. Udala/Kontzejua eratzeko espedientea -
  1.1.1.4. Udalak/Kontzejuak bidalitako gutunak -
  1.1.1.5. Udal karguen espedienteak 2
  1.1.1.6. Udalez gaindiko agintariengandik jasotako xedapenak 2
  1.1.1.7. Jasotako xedapenen erregistroak -
  1.1.1.8. Ordenantzak 14
  1.1.1.9. Erregelamenduak -
  1.1.1.10. Udal karguen hautatze-espedienteak -
  1.1.1.11. Udal taldeen espedienteak -
  1.1.1.12. Udal mugapeak aldatzeko eta mugatzeko espedienteak -
  1.2. ALKATETZA -
  1.2.1. Alkatea-Presidentea -
  1.2.1.5. Udal ekintza planak -
  1.2.1.4. Alkate-Presidentearen korrespondentzia 2
  1.2.1.3. Hitzarmenak -
  1.2.1.2. Xedapenen erregistroak 1
  1.2.1.1. Xedapenak -
  1.2.2. Alkatea, gobernu-ordezkari gisa -
  1.2.2.1. Ohartarazpenak -
  1.2.2.2. Hondamendi-eremu deklaratzeko espedienteak -
  1.2.2.3. Jabegabeko ondasunen aurkikuntza-espedienteak -
  1.2.2.4. Finkak konfiskatzea, okupatzea eta itzultzea -
  1.2.2.5. Zinpeko zaintzaileak izendatzeko espedienteak -
  1.2.2.6. Arma-txartelak -
  1.2.2.7. Armen erregistroa -
  1.2.2.8. Igaro-baimenak, pasaporteak eta gidak -
  1.2.2.9. Loteria-zerrendak -
  1.2.2.10. Gobernu-zigorren espedienteak 2
  1.2.2.11. Udal kartzelaren espedienteak -
  1.2.2.12. Ezkontza-espedienteak -
  1.2.2.13. Espediente judizialak -
  1.2.2.14. Erregistro judizialak -
  1.2.3. Protokoloa -
  1.2.3.1. Protokolo-espedienteak -
  1.2.3.2. Protokolo-sinaduren liburuak 1
  1.2.4. Komunikazioa eta irudia -
  1.2.4.7. Bideoak eta audioak -
  1.2.4.1. Udal informazioari buruzko buletinak eta aldizkariak -
  1.2.4.2. Kartelak, diseinuak eta liburuxkak -
  1.2.4.3. Komunikazio eta irudiaren korrespondentzia -
  1.2.4.4. Argitalpenen espedienteak -
  1.2.4.5. Argazkiak -
  1.2.4.6. Irudi korporatiboari buruzko gidaliburuak -
  1.3. GOBERNU-BATZORDEAK -
  1.3.1. Udal Batzorde Iraunkorra (1924-1985) -
  1.3.1.1. Udal Batzorde Iraunkorraren bilkuren espedienteak -
  1.3.1.2. Udal Batzorde Iraunkorraren akta-liburuak 2
  1.3.2. Udal Gobernu Batzordea (1985-2003) -
  1.3.2.1. Udal Gobernu Batzordearen bilkura-espedienteak -
  1.3.2.2. Udal Gobernu Batzordearen akta-liburuak -
  1.3.3. Tokiko Gobernu Batzordea (2004-...) -
  1.3.3.2. Tokiko Gobernu Batzordearen akta-liburuak -
  1.3.3.1. Tokiko Gobernu Batzordearen bilkura-espedienteak -
  1.4. BATZORDE INFORMATIBOAK ETA BEREZIAK -
  1.4.1. Batzorde informatiboak eta bereziak -
  1.4.1.1. Batzorde informatiboen eta berezien bilkura-espedienteak -
  1.4.1.2. Batzorde informatiboen eta berezien akta-liburuak 1
  2. ADMINISTRAZIOA -
  2.1. IDAZKARITZA -
  2.1.1. Idazkaritza -
  2.1.1.1. Idazkaritzaren ziurtagiriak -
  2.1.1.2. Idazkaritzaren zirkularrak -
  2.1.1.3. Idazkaritzaren korrespondentzia -
  2.1.1.4. Idazkaritzaren azterlanak -
  2.1.1.5. Idazkaritzaren txostenak -
  2.1.1.6. Idazkaritzaren memoriak -
  2.1.1.7. Bateraezintasunen erregistroa -
  2.1.1.9. Bikote egonkorren erregistroa -
  2.1.1.9. Interesen erregistroa -
  2.2. ERREGISTRO OROKORRA -
  2.2.1. Erregistro Orokorra -
  2.2.1.1. Liburu kopiatzaileak 4
  2.2.1.2. Sarrerako Erregistro Orokorraren liburuak 7
  2.2.1.3. Irteerako Erregistro Orokorraren liburuak 11
  2.3. ONDAREA -
  2.3.1. Ondarea -
  2.3.1.1. Ondarearen korrespondentzia -
  2.3.1.2. Jabetza-eskriturak eta -tituluak -
  2.3.1.3. Ondasunak erosteko espedienteak -
  2.3.1.4. Kalifikazio juridikoa aldatzeko espedienteak -
  2.3.1.5. Mugarriztatze- eta mugatze-espedienteak -
  2.3.1.6. Apeoen espedienteak -
  2.3.1.7. Ondasun-errentamenduaren espedienteak -
  2.3.1.8. Ondasun-erabilera behin-behinean lagatzeko espedienteak -
  2.3.1.9. Ondasunen kontrako kalteen espedienteak -
  2.3.1.10. Soberako partzelak deklaratzeko espedienteak -
  2.3.1.11. Gauza ez-erabilgarriak deklaratzeko espedienteak -
  2.3.1.12. Ondasun-desafektazioaren espedienteak -
  2.3.1.13. Utzarazpen administratiboaren espedienteak -
  2.3.1.14. Ondasun-desamortizazioaren espedienteak -
  2.3.1.15. Mugaketen espedienteak -
  2.3.1.16. Ondasunak besterentzeko espedienteak -
  2.3.1.17. Nahitaezko desjabetzearen espedienteak -
  2.3.1.18. Irudi korporatiboa erregistratzeko espedienteak -
  2.3.1.19. Ondasunen egoera ikertzeko eta ikuskatzeko espedienteak -
  2.3.1.20. Ondasun-mankomunitateen espedienteak -
  2.3.1.21. Ondare-erantzukizunaren espedienteak -
  2.3.1.22. Ondasun-edukitza berreskuratzeko espedienteak -
  2.3.1.23. Ondasunak itzultzeko espedienteak -
  2.3.1.24. Ondasunak banantzeko espedienteak -
  2.3.1.25. Ondasunak erabiltzeko eta aprobetxatzeko espedienteak 10
  2.3.2. Inbentarioa -
  2.3.2.1. Inbentarioa eratu eta onartzeko espedienteak -
  2.3.2.2. Inbentario-zuzenketen espedienteak -
  2.3.2.3. Ondasunen inbentario orokorraren liburuak 1
  2.4. PERTSONALA -
  2.4.1. Pertsonalaren administrazioa -
  2.4.1.1. Pertsonalaren zirkularrak -
  2.4.1.2. Pertsonalaren korrespondentzia -
  2.4.1.3. Mailak -
  2.4.1.4. Lekualdatze-lehiaketen espedienteak -
  2.4.1.5. Lan-eskaintza publikoen espedienteak -
  2.4.1.6. Espediente pertsonalak -
  2.4.1.7. Langileen erregistro-liburuak -
  2.4.1.8. Organigramak -
  2.4.1.9. Plantillak -
  2.4.1.10. Lanpostu-zerrendak -
  2.4.1.11. Lan-eskaerak -
  2.4.1.12. Nominak -
  2.4.2. Diziplina eta kontrola -
  2.4.2.1. Diziplina-espedienteak -
  2.4.2.2. Sinadura-liburuak, sarrera eta irteera kontrolatzeko fitxak eta orrialdeak -
  2.4.2.3. Baimen-parteak -
  2.4.2.4. Aldaketen eta gorabeheren parteak -
  2.4.2.5. Oporretako planak -
  2.4.3. Mutualitatea eta Gizarte Segurantza -
  2.4.3.1. Mutualitatearen eta Gizarte Segurantzaren korrespondentzia -
  2.4.3.2. Familia-laguntzarako deklarazioak -
  2.4.3.3. Zurztasun- eta alarguntza-espedienteak -
  2.4.3.4. Matrikula-liburuak -
  2.4.3.5. Lan-ikuskaritzaren bisiten liburuak -
  2.4.3.6. C-1 eta C-2 kotizazio-parteak -
  2.4.3.7. Mediku-errezetak -
  2.4.3.8. Beka- eta laguntza-eskaerak -
  2.4.4. Pertsonala hautatzea eta kontratatzea -
  2.4.4.1. Sarbide-espedienteak -
  2.4.4.2. Lanpostuak hornitzeko espedienteak -
  2.4.4.3. Aldi baterako kontrataziorako hautaketa-espedienteak -
  2.4.5. Lan-harremanak -
  2.4.5.1. Lan-ikuskaritzaren aktak -
  2.4.5.2. Hitzarmen eta akordio kolektiboak -
  2.4.5.3. Batzorde paritarioen espedienteak -
  2.4.5.4. Hauteskunde sindikalen espedienteak -
  2.4.5.5. Greba eta geldialdien espedienteak -
  2.4.5.6. Hitzarmen eta akordio kolektiboak berrikusteko eta jarraipena egiteko espedienteak -
  2.4.6. Prestakuntza -
  2.4.6.1. Prestakuntza-ikastaroen espedienteak -
  2.4.6.2. Prestakuntza-memoriak -
  2.4.6.3. Prestakuntza-planak -
  2.4.7. Prebentzioa eta laneko osasuna -
  2.4.7.1. Azterketa medikoetarako espediente orokorrak -
  2.4.7.2. Historia klinikoak -
  2.4.7.3. Lan-arriskuen ebaluazioari buruzko txostenak -
  2.4.7.4. Laneko ezbehar-tasari eta absentismoari buruzko txostenak -
  2.4.7.5. Prebentzioaren eta laneko osasunaren memoriak -
  2.4.7.6. Laneko osasuna prebenitzeko planak -
  2.4.7.7. Prebentzio-jardueren programak -
  2.5. ZERBITZU JURIDIKOAK -
  2.5.1. Zerbitzu Juridikoak -
  2.5.1.1. Ahalorde-agiriak -
  2.5.1.2. Zerbitzu Juridikoen korrespondentzia -
  2.5.1.3. Zerbitzu Juridikoen txostenak -
  2.5.1.4. Kanpoko abokatu-laguntzaren espedienteak -
  2.5.1.5. Prozedura administratiboen espedienteak -
  2.5.1.6. Prozedura zibilen espedienteak -
  2.5.1.7. Administrazioarekiko auzi-prozeduren espedienteak -
  2.5.1.8. Prozedura ekonomiko/administratiboen espedienteak -
  2.5.1.9. Lan-prozeduren espedienteak -
  2.5.1.10. Zigor-prozeduren espedienteak -
  2.5.1.11. Zehapen errekurrituen espedienteak -
  2.5.1.12. Zerbitzu Juridikoen txostenak -
  2.6. KONTRATAZIOA -
  2.6.1. Kontratazioa -
  2.6.1.1. Kontratazio-espedienteak 1
  2.6.1.2. Pliken erregistro-liburuak -
  2.7. ARTXIBOA -
  2.7.1. Artxiboa -
  2.7.1.1. Entrega-aktak -
  2.7.1.2. Artxiboaren korrespondentzia -
  2.7.1.3. Artxiboaren jarduera-espedienteak -
  2.7.1.3. Sailkapen taulak -
  2.7.1.4. Ikertzaileen espedienteak -
  2.7.1.5. Balorazio, hautaketa eta espurgoen espedienteak -
  2.7.1.6. Artxiboaren txostenak -
  2.7.1.7. Deskribapen-tresnak -
  2.7.1.8. Kontsulten eta maileguen erregistro-liburuak -
  2.7.1.9. Funts-sarreren erregistro-liburuak -
  2.7.1.10. Espurgoen erregistro-liburuak -
  2.7.1.11. Funts-irteeren erregistro-liburuak -
  2.7.1.12. Artxiboaren memoriak -
  2.8. KUDEAKETA-SISTEMA -
  2.8.1. Antolamendua eta metodoak -
  2.8.1.1. Antolamenduaren eta metodoen azterketak -
  2.8.1.2. Prozeduren azterketaren espedienteak -
  2.8.2. Kalitatea -
  2.8.2.1. Kalitate-azterlanak -
  2.8.2.2. Kalitate-espedienteak -
  2.8.3. Garapen teknologikoa -
  2.8.3.1. Garapen teknologikoko azterlanak -
  2.8.3.2. Garapen teknologikoko programak -
  2.9. ESTATUARENTZAKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA -
  2.9.1. Estatistika -
  2.9.1.1. Biztanleen erroldako altak -
  2.9.1.2. Biztanleen erroldako bajak -
  2.9.1.3. Buletin demografikoak -
  2.9.1.4. Kale-izendegiak -
  2.9.1.5. Helbide-aldaketak -
  2.9.1.6. Auzotasun-agiriak -
  2.9.1.7. Etxebizitza- eta biztanleria-erroldak -
  2.9.1.8. Estatistikaren korrespondentzia -
  2.9.1.9. Biztanleen erroldako koaderno osagarriak -
  2.9.1.10. Biztanleriaren estatistikak -
  2.9.1.11. Kaparetasun-espedienteak -
  2.9.1.12. Heriotzen erregistro-liburuak -
  2.9.1.13. Ezkontzen erregistro-liburuak -
  2.9.1.14. Jaiotzen erregistro-liburuak -
  2.9.1.15. Biztanleen erroldako alten eta bajen erregistro-liburuak 1
  2.9.1.16. Biztanleen erroldak eta zuzenketak 4
  2.9.2. Hauteskundeak -
  2.9.2.1. Errolda-batzordeen aktak -
  2.9.2.2. Hautesle-erroldak -
  2.9.2.3. Hauteskunde-estatistikak eta -azterlanak -
  2.9.2.4. Hauteskunde-espedienteak 6
  2.9.3. Kintak eta miliziak -
  2.9.3.1. Kinta eta milizien korrespondentzia -
  2.9.3.2. Errekrutatze-espedienteak -
  2.9.3.3. Konfiskazio militarraren espedienteak 3
  2.9.3.4. Ordezko zerbitzu zibilaren espedienteak -
  2.9.3.5. Armadarako horniketen espedienteak -
  2.9.3.6. Deialdien espediente orokorrak 10
  2.9.3.7. Mutilen espediente pertsonalak -
  2.9.3.8. Deialdien ikuskatze-liburuak -
  3. ZERBITZUAK -
  3.1. HIRIGINTZA eta OBRAK -
  3.1.1. Plangintza -
  3.1.1.1. Hirigintza-hitzarmenak -
  3.1.1.2. Plangintzaren korrespondentzia -
  3.1.1.3. Xehetasun-azterketak -
  3.1.1.4. Hiri-lurzorua mugatzeko espedienteak -
  3.1.1.5. Hirigintza kudeatzeko erakundeak eratzeko espedienteak -
  3.1.1.6. Partzelazioen eta birpartzelazioen espedienteak -
  3.1.1.7. Abelbideen espedienteak -
  3.1.1.8. Plangintza-txostenak -
  3.1.1.9. Mapa eta plano kartografikoak -
  3.1.1.10. Plangintzaren arau subsidiarioak eta osagarriak -
  3.1.1.11. Sektorizatze-planak -
  3.1.1.12. Plan bereziak -
  3.1.1.13. Udal plan orokor eta partzialak -
  3.1.1.14. Udalez gaindiko plan sektorialak -
  3.1.1.15. Hirigintza-proiektuak -
  3.1.2. Herri-lanak -
  3.1.2.1. Ordezko ekintzen espedienteak -
  3.1.2.2. Eraispen-espedienteak -
  3.1.2.3. Beste administrazio batzuetako proiektu teknikoak -
  3.1.2.4. Udal proiektu teknikoak 9
  3.1.2.5. Udal obretarako laguntzak eta diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.1.3. Obra partikularrak -
  3.1.3.1. Hirigintza-ziurtagiriak -
  3.1.3.2. Obra partikularren korrespondentzia -
  3.1.3.3. Lerrokatze-espedienteak -
  3.1.3.4. Obra partikularretarako laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.1.3.5. Hirigintza-diziplinaren espedienteak -
  3.1.3.6. Eraikinen ikuskaritza teknikoaren espedienteak -
  3.1.3.7. Obra handien espedienteak 15
  3.1.3.8. Obra txikien espedienteak -
  3.1.3.9. Lehen okupazio edo erabileren espedienteak -
  3.1.3.10. Aurri-espedienteak -
  3.1.3.11. Partzelak banandu edo elkartzeko espedienteak -
  3.1.3.12. Obren erregistro-liburuak -
  3.1.4. Industriak -
  3.1.4.1. Industrien korrespondentzia 1
  3.1.4.2. Aurretiazko kontsulten espedienteak -
  3.1.4.3. Industrien diziplina-espedienteak -
  3.1.4.4. Jarduera sailkatuen lizentzien espedienteak -
  3.1.4.5. Jarduera ez-kaltegarrien lizentzien espedienteak -
  3.1.4.6. Industrien erregistro-liburuak -
  3.2. JARDUERA EKONOMIKOA SUSTATZEA -
  3.2.1. Nekazaritza -
  3.2.1.1. Tokiko batzordeen bilkura-espedienteak -
  3.2.1.2. Tokiko batzordeak eratzeko espedienteak -
  3.2.1.3. Nekazaritza-erroldak -
  3.2.1.4. Nekazaritzaren korrespondentzia -
  3.2.1.5. Izurriteen deuseztapenaren espedienteak -
  3.2.1.6. Partzela-kontzentrazioaren espedienteak -
  3.2.1.7. Nekazaritza sustatzeko laguntzak -
  3.2.1.8. Ureztatzea -
  3.2.2. Abeltzaintza -
  3.2.2.1. Batzordeen tokiko bilkuren aktak -
  3.2.2.2. Tokiko batzordeak eratzeko espedienteak -
  3.2.2.3. Abere-erroldak 1
  3.2.2.4. Abeltzaintzaren korrespondentzia -
  3.2.2.5. Epidemien eta izurrite-deuseztatzeen espedienteak -
  3.2.2.6. Abeltzaintza sustatzeko laguntzak -
  3.2.3. Ehiza -
  3.2.3.1. Ehizaren korrespondentzia -
  3.2.3.2. Ehizaren espedienteak -
  3.2.4. Arrantza -
  3.2.4.1. Arrantzaren korrespondentzia -
  3.2.4.2. Arrantzaren espedienteak -
  3.2.5. Industria -
  3.2.5.1. Industriaren korrespondentzia -
  3.2.5.2. Industriaren espedienteak -
  3.2.6. Turismoa -
  3.2.6.1. Turismoaren korrespondentzia -
  3.2.6.2. Turismoaren espedienteak -
  3.3. LANKIDETZA -
  3.3.1. Lankidetza-batzarrak eta -kontseiluak -
  3.3.1.1. Lankidetza-batzar eta -kontseiluen aktak -
  3.3.1.2. Lankidetza-batzarrak eta -kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.3.2. Lankidetza -
  3.3.2.1. Lankidetzaren korrespondentzia 1
  3.3.2.2. Lankidetzaren laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.3.2.3. Lankidetza-proiektuen espedienteak -
  3.3.2.4. Lankidetza-memoriak -
  3.4. TOKI-GARAPENA ETA ENPLEGUA -
  3.4.1. Toki-garapenerako eta enplegurako batzarrak eta kontseiluak -
  3.4.1.1. Toki-garapenerako eta enplegurako batzar eta kontseiluen aktak -
  3.4.1.2. Toki-garapenerako eta enplegurako batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.4.2. Toki-garapena eta enplegua -
  3.4.2.1. Toki-garapenaren eta enpleguaren korrespondentzia -
  3.4.2.2. Enplegua sustatzeko hitzarmen-espedienteak -
  3.4.2.3. Prestakuntzaren eta ikastaroen espedienteak -
  3.4.2.4. Toki-garapenerako eta enplegurako diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.4.2.5. Toki-garapenaren eta enpleguaren txostenak eta azterlanak -
  3.4.2.6. Toki-garapenaren eta enpleguaren memoriak -
  3.4.3. Enpresen zentroa -
  3.4.3.1. Enpresen zentroaren korrespondentzia -
  3.4.3.2. Enpresak sortzeko aholkularitzaren espedienteak -
  3.4.3.3. Enpresen laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.4.3.4. Enpresen zentroaren memoriak -
  3.5. HORNIDURAK ETA KONTSUMOAK -
  3.5.1. Horniduren batzar eta kontseiluak -
  3.5.1.1. Horniduren eta kontsumoen batzarren eta kontseiluen aktak -
  3.5.1.2. Horniduren eta kontsumoaren batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.5.2. Hornidurak, azokak eta merkatuak -
  3.5.2.1. Hornidurak, azokak eta merkatuak ikuskatzeko aktak -
  3.5.2.2. Jeneroen salmenta-zergak -
  3.5.2.3. Errazionamendu-liburuxkak 1
  3.5.2.4. Errazionamendu-erroldak -
  3.5.2.5. Hornidura, azoka eta merkatuen ziurtagiriak -
  3.5.2.6. Hornidura, azoka eta merkatuen korrespondentzia -
  3.5.2.7. Hornidura, azoka eta merkatuen salaketak -
  3.5.2.8. Horniduren espedienteak 2
  3.5.2.9. Merkatu eta azoken espedienteak -
  3.5.2.10. Bide-okupazioaren espedienteak -
  3.5.2.11. Salaketen zigor-liburuak -
  3.5.2.12. Postura-liburuak -
  3.5.2.13. Jeneroak saltzeko posturak -
  3.5.2.14. Pisu eta neurrien erregistroa -
  3.5.2.15. Hornidurak, azokak eta merkatuak ikuskatzeko kanpainen espedienteak -
  3.5.3. Hiltegiak -
  3.5.3.1. Hiltegietako ziurtagiriak -
  3.5.3.2. Hiltegietako korrespondentzia -
  3.5.3.3. Hiltegiak ixteko espedienteak -
  3.5.3.4. Hiltegietako txostenak -
  3.5.3.5. Hiltegietako erregistro-liburua -
  3.5.3.6. Hilketa-parteak -
  3.5.4. Udal bihitegia -
  3.5.4.1. Udal bihitegiaren korrespondentzia -
  3.5.4.2. Udal bihitegiaren kontuak -
  3.5.4.3. Udal bihitegiaren espedienteak -
  3.5.4.4. Udal bihitegiaren ondasunen inbentarioak -
  3.5.4.5. Udal bihitegiko batzordearen akten liburuak -
  3.5.4.6. Udal bihitegiaren kontabilitate-liburuak -
  3.5.4.7. Hileko parteen eta funts-mugimenduen liburuak -
  3.5.5. Kontsumoa -
  3.5.5.1. Kontsumoaren korrespondentzia -
  3.5.5.2. Kontsumo-jardueren espedienteak -
  3.5.5.3. Salaketen eta erreklamazioen espedienteak -
  3.5.5.4. Kontsumoko diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.5.5.5. Kontsumo-txostenak -
  3.5.5.6. Kontsumo-memoriak -
  3.6. GARRAIOA ETA MUGIKORTASUNA -
  3.6.1. Garraioa -
  3.6.1.1. Garraioaren korrespondentzia -
  3.6.1.2. Garraioko salaketak -
  3.6.1.3. Garraioko espedienteak -
  3.6.1.4. Taxi-lizentzien espedienteak -
  3.6.2. Mugikortasuna -
  3.6.2.1. Mugikortasunaren korrespondentzia -
  3.6.2.2. Mugikortasun-espedienteak -
  3.7. HERRITARREN SEGURTASUNA -
  3.7.1. Herritarren segurtasunaren batzar eta kontseiluak -
  3.7.1.1. Herritarren segurtasunaren batzar eta kontseiluen aktak -
  3.7.1.2. Herritarren segurtasunaren batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.7.2. Udaltzaingoa -
  3.7.2.1. Etxeko atxiloketak -
  3.7.2.2. Udaltzaingoaren atestatuak -
  3.7.2.3. Moraltasunaren eta portaera onaren ziurtagiriak -
  3.7.2.4. Udaltzaingoaren korrespondentzia -
  3.7.2.5. Udaltzaingoaren salaketak -
  3.7.2.6. Bide-hezkuntzaren espedienteak -
  3.7.2.7. Udaltzaingoaren diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.7.2.8. Udaltzaingoaren txostenak -
  3.7.2.9. Udaltzaingoaren memoriak -
  3.7.2.10. Ziega-parteak -
  3.7.2.11. Udaltzaingoaren eguneroko parteak -
  3.7.2.12. Udaltzaingoaren zerbitzu-zerrendak -
  3.7.3. Babes zibila -
  3.7.3.1. Babes zibilaren korrespondentzia -
  3.7.3.2. Babes zibilaren diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.7.3.3. Babes zibilaren txostenak -
  3.7.3.4. Babes zibilaren memoriak -
  3.7.3.5. Babes zibilaren jarduketa-planak -
  3.7.4. Trafikoa -
  3.7.4.1. Trafikoko korrespondentzia -
  3.7.4.2. Trafiko-isunen espedienteak -
  3.7.4.3. Ibilgailu abandonatuak kentzeko espedienteak -
  3.7.5. Suhiltzaileak -
  3.7.5.1. Suhiltzaileen korrespondentzia -
  3.7.5.2. Suhiltzaileen txostenak -
  3.7.5.3. Suhiltzaileen memoriak 1
  3.7.5.4. Suhiltzaileen zerbitzu-parteak -
  3.8. OSASUNGINTZA ETA OSASUN PUBLIKOA -
  3.8.1. Osasungintza-batzarrak eta -kontseiluak -
  3.8.1.1. Osasungintzaren udal batzarren eta -kontseiluen aktak 1
  3.8.1.2. Osasungintzaren udal batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.8.2. Tokiko sanitarioak -
  3.8.2.1. Tokiko sanitarioen ikuskaritza-aktak -
  3.8.2.2. Tokiko sanitarioen espediente pertsonalak -
  3.8.2.3. Tokiko sanitarioen txostenak 1
  3.8.2.4. Etxez etxeko hilketen erregistro-liburua -
  3.8.2.5. Tokiko sanitarioen aurkezpen-liburuak -
  3.8.2.6. Tokiko sanitarioen irteeren erregistro-liburuak -
  3.8.2.7. Etxez etxeko hilketen eskaerak -
  3.8.3. Kontrol sanitarioa -
  3.8.3.1. Txakur-kartillak -
  3.8.3.2. Animalia-erroldak 1
  3.8.3.3. Osasungintza eta osasun publikoa -
  3.8.3.4. Txertaketa-kanpainen espedienteak -
  3.8.3.5. Kanpaina sanitarioen espedienteak 2
  3.8.3.6. Salaketa sanitarioen espedienteak -
  3.8.3.7. Epidemien espedienteak -
  3.8.3.8. Osasunaren espedienteak -
  3.8.3.9. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeagatiko espedienteak -
  3.8.3.10. Osasunaren txostenak 1
  3.8.3.11. Osasunaren memoriak -
  3.8.3.12. Asistentzia medikoaren parteak -
  3.8.3.13. Ur-arazketen parteak -
  3.8.3.14. Ur-ikuskatzeen parteak -
  3.8.3.15. Elikagai-ikuskatzeen parteak -
  3.8.3.16. Merkatu-ikuskatzeen parteak -
  3.8.3.17. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren erregistroa -
  3.8.4. Udal Osasun Zentroak -
  3.8.4.1. Udal osasun-zentroen erroldak -
  3.8.4.2. Udal osasun-zentroen korrespondentzia -
  3.8.4.3. Arreta emandakoen sarrera-erregistroaren liburua -
  3.8.4.4. Arreta emandakoen irteera-erregistroaren liburua -
  3.8.5. Laborategiak -
  3.8.5.1. Analisi klinikoak -
  3.8.5.2. Ur-analisiak -
  3.8.5.3. Elikagaien analisiak -
  3.8.6. Animaliak jasotzeko zentroak -
  3.8.6.1. Jasotako animalien espedienteak -
  3.8.7. Urak -
  3.8.7.1. Tokiko batzordeen bilkuren espedienteak -
  3.8.7.2. Tokiko batzordeen bilkuren erregistroa -
  3.8.7.3. Espedienteak -
  3.9. INGURUMENA -
  3.9.1. Ingurumen-babesa -
  3.9.1.1. Ingurumenaren korrespondentzia -
  3.9.1.2. Mendien zinpeko deklarazioak -
  3.9.1.3. Ingurumeneko diziplina-espedienteak -
  3.9.1.4. Ingurumeneko babes-espedienteak -
  3.9.1.5. Ingurumen-memoriak -
  3.9.2. Bide-garbiketa -
  3.9.2.1. Bide-garbiketen salaketak -
  3.9.2.2. Bide-garbiketen txostenak -
  3.9.2.3. Bide-garbiketen parteak -
  3.9.3. Parkeak eta lorategiak -
  3.9.3.1. Parke eta lorategien salaketak -
  3.9.3.2. Parke eta lorategien eguneko parteak -
  3.9.4. Hondakin-bilketa eta -tratamendua -
  3.9.4.1. Hondakin-bilketa eta -tratamenduaren salaketak -
  3.9.4.2. Hondakin-bilketa eta -tratamenduaren txostenak -
  3.9.4.3. Hondakin-bilketa eta -tratamenduaren parteak -
  3.9.5. Udal zabortegia -
  3.9.5.1. Udal zabortegiaren salaketak -
  3.9.5.2. Udal zabortegiaren txostenak -
  3.9.5.3. Udal zabortegiaren parteak -
  3.10. HILETA-ZERBITZUAK -
  3.10.1. Hilerria -
  3.10.1.1. Hilerriko korrespondentzia -
  3.10.1.2. Lurperatze-espedienteak -
  3.10.1.3. Hobitik ateratzeen eta gorpuzki-murrizketen espedienteak -
  3.10.1.4. Gorpuzkien lekualdaketaren espedienteak -
  3.10.1.5. Lurperatzeen erregistro-liburuak -
  3.10.2. Beilatokia -
  3.10.2.1. Beilatokiko korrespondentzia -
  3.10.2.2. Errausketa-espedienteak -
  3.10.2.3. Errausketen erregistro-liburuak -
  3.11. GIZARTE ONGIZATEA -
  3.11.1. Gizarte-ongizateko batzar eta kontseiluak -
  3.11.1.1. Gizarte-ongizateko batzar eta kontseiluen aktak 1
  3.11.1.2. Gizarte-ongizateko batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.11.2. Gizarte-laguntza eta -ongizatea -
  3.11.2.1. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen korrespondentzia -
  3.11.2.2. Gizarte-laguntza eta -ongizateko azterlanak -
  3.11.2.3. Laguntza-espedienteak -
  3.11.2.4. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen laguntzak eta dirulaguntzak emateko espedienteak -
  3.11.2.5. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen txostenak -
  3.11.2.6. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen sarreren erregistroliburuak -
  3.11.2.7. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen irteeren erregistroliburuak -
  3.11.2.8. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen memoriak -
  3.11.2.9. Ongintza-erroldak -
  3.11.2.10. Laguntza-ordainagiriak -
  3.11.3. Gizarte-zentroak -
  3.11.3.1. Gizarte-zentroen korrespondentzia -
  3.11.3.2. Gizarte-zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.3.3. Gizarte-zentroen memoriak -
  3.11.4. Adinekoen zentroak -
  3.11.4.1. Adinekoen zentroen zuzendaritza-batzordearen aktak -
  3.11.4.2. Adinekoen zentroen korrespondentzia -
  3.11.4.3. Adinekoen zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.4.4. Adinekoen arloko laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.4.5. Adinekoen arloko diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.4.6. Adinekoen zentroen memoriak -
  3.11.5. Emakumearen zentroak -
  3.11.5.1. Emakumearen zentroen korrespondentzia -
  3.11.5.2. Emakumearen zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.5.3. Emakumearentzako laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.5.4. Emakumearentzako diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.5.5. Emakumearen zentroen memoriak -
  3.11.6. Gazteen zentroak -
  3.11.6.1. Gazteen zentroen korrespondentzia -
  3.11.6.2. Gazteen zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.6.3. Gazteen laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.6.4. Gazteen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.6.5. Gazteen zentroen memoriak -
  3.11.7. Adingabeen zentroak -
  3.11.7.1. Adingabeen zentroen korrespondentzia -
  3.11.7.2. Adingabeen zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.7.3. Adingabeen laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.7.4. Adingabeen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.7.5. Adingabeen zentroen memoriak -
  3.11.8. Droga-mendekoei arreta emateko zentroak -
  3.11.8.1. Droga-mendekoei arreta emateko zentroen korrespondentzia -
  3.11.8.2. Droga-mendekoei arreta emateko zentroen jardueraespedienteak -
  3.11.8.3. Droga-mendekoen espediente pertsonalak -
  3.11.8.4. Droga-mendekoei arreta emateko zentroen botiken inbentarioa -
  3.11.8.5. Droga-mendekoei arreta emateko zentroen memoriak -
  3.11.9. Etorkinei arreta emateko zentroak -
  3.11.9.1. Etorkinei arreta emateko zentroen korrespondentzia -
  3.11.9.2. Etorkinei arreta emateko zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.9.3. Etorkinei laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.9.4. Etorkinen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.9.5. Etorkinei arreta emateko zentroen memoriak -
  3.11.10. Harrera-zentroak -
  3.11.10.1. Harrera-zentroen korrespondentzia -
  3.11.10.2. Harrera-zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.10.3. Harreraren arloko laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.10.4. Harreraren arloko diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.10.5. Harreran hartutakoen espediente pertsonalak -
  3.11.10.6. Harrera-zentroen memoriak -
  3.12. HEZKUNTZA -
  3.12.1. Hezkuntzako batzar eta kontseiluak -
  3.12.1.1. Hezkuntzako batzar eta kontseiluen aktak 5
  3.12.1.2. Maisuen lehiaketatxoak -
  3.12.1.3. Hezkuntzako batzar eta kontseiluen korrespondentzia -
  3.12.1.4. Hezkuntzako batzar eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.12.1.5. Hezkuntzako batzar eta kontseiluen memoriak 1
  3.12.1.6. Maisuen asistentzia-parteak -
  3.12.2. Ikastetxeak -
  3.12.2.1. Ikastetxeen erroldak 1
  3.12.2.2. Ikastetxeen korrespondentzia -
  3.12.2.3. Ikastetxeen kontuak -
  3.12.2.4. Eskolak sortzeko espedienteak -
  3.12.2.5. Eskolatze-espedienteak -
  3.12.2.6. Ikastetxeen inbentarioak -
  3.12.2.7. Ikastetxeen memoriak -
  3.12.2.8. Ikastetxeen programak -
  3.12.2.9. Ikastetxeen erregistroak -
  3.12.3. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuak -
  3.12.3.1. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuen korrespondentzia -
  3.12.3.2. Hezkuntza-laguntzaren zerbitzuen jarduera-espedienteak -
  3.12.3.3. Hezkuntzaren arloko laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.12.3.4. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuak sortzeko espedienteak -
  3.12.3.5. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuen programazio-espedienteak -
  3.12.3.6. Hezkuntzaren arloko diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.12.3.7. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuen txostenak -
  3.12.3.8. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuen memoriak -
  3.13. KULTURA -
  3.13.1. Kulturako batzar eta kontseiluak -
  3.13.1.1. Kulturako batzar eta kontseiluen aktak -
  3.13.1.2. Kulturako batzar eta kontseiluen korrespondentzia -
  3.13.1.3. Kulturako batzar eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.13.2. Kultura-jarduerak -
  3.13.2.1. Kultura-jardueren korrespondentzia -
  3.13.2.2. Kultura-jardueretarako laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.13.2.3. Kultura-programazio eta -jardueren espedienteak -
  3.13.2.4. Kultura-jardueretarako diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.2.5. Kultura-jardueren memoriak -
  3.13.3. Kultura-zentroak -
  3.13.3.1. Kultura-zentroen korrespondentzia -
  3.13.3.2. Kultura-zentroak sortzeko espedienteak -
  3.13.3.3. Kultura-zentroen programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.3.4. Kultura-zentroen txostenak -
  3.13.3.5. Kultura-zentroen memoriak -
  3.13.4. Liburutegiak -
  3.13.4.1. Liburutegien korrespondentzia -
  3.13.4.2. Liburutegiak sortzeko espedienteak -
  3.13.4.3. Liburutegien programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.4.4. Liburutegien diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.4.5. Liburutegien txostenak -
  3.13.4.6. Liburutegien memoriak -
  3.13.5. Museoak -
  3.13.5.1. Museoetako korrespondentzia -
  3.13.5.2. Museoak sortzeko espedienteak -
  3.13.5.3. Museoen programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.5.4. Museoen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.5.5. Museoen txostenak -
  3.13.5.6. Museoen memoriak -
  3.13.6. Antzokiak -
  3.13.6.1. Antzokietako korrespondentzia -
  3.13.6.2. Antzokiak sortzeko espedienteak -
  3.13.6.3. Antzokien programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.6.4. Antzokien diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.6.5. Antzokien txostenak -
  3.13.6.6. Antzokien memoriak -
  3.13.7. Jaiak -
  3.13.7.1. Jaien korrespondentzia -
  3.13.7.2. Jaien espedienteak -
  3.13.7.3. Jaien diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.8. Pintura, zeramika eta askotariko eskolak -
  3.13.8.1. Eskolaren korrespondentzia -
  3.13.8.2. Eskola sortzeko espedienteak -
  3.13.8.3. Eskolaren programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.8.4. Eskolaren diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.8.5. Eskolaren txostenak -
  3.13.8.6. Eskolaren memoriak -
  3.13.9. Erakusketa-aretoak -
  3.13.9.1. Erakusketa-aretoen korrespondentzia -
  3.13.9.2. Erakusketa-aretoak sortzeko espedienteak -
  3.13.9.3. Erakusketa-aretoen programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.9.4. Erakusketa-aretoen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.9.5. Erakusketa-aretoen txostenak -
  3.13.9.6. Erakusketa-aretoen memoriak -
  3.13.10. Ondare historiko-kulturala -
  3.13.10.1. Ondare historiko-kulturalaren korrespondentzia -
  3.13.10.2. Ondasun historiko-kulturalak deklaratzeko espedienteak -
  3.14. KIROLAK -
  3.14.1. Kiroletako batzar eta kontseiluak -
  3.14.1.1. Kiroletako batzar eta kontseiluen aktak -
  3.14.1.2. Kiroletako batzar eta kontseiluen korrespondentzia -
  3.14.1.3. Kiroletako batzar eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.14.2. Kirol-jarduerak -
  3.14.2.1. Kirol-jardueren korrespondentzia -
  3.14.2.2. Kirol-txapelketen eta -lehiaketen espedienteak -
  3.14.2.3. Kirol-jardueretarako laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.14.2.4. Kirol-jardueren programazio-espedienteak -
  3.14.2.5. Kirol-jardueretarako diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.14.2.6. Kirol-jardueren txostenak -
  3.14.2.7. Kirol-jardueren memoriak -
  3.14.3. Kirol-zentroak -
  3.14.3.1. Kirol-zentroen korrespondentzia -
  3.14.3.2. Kirol-zentroak sortzeko espedienteak -
  3.14.3.3. Kirol-zentroen rogramazio eta jardueren espedienteak -
  3.14.3.4. Kirol-zentroen txostenak -
  3.14.3.5. Kirol-zentroen memoriak -
  3.15. HERRITARREN PARTE-HARTZEA -
  3.15.1. Herritarren parte-hartzearen batzar eta kontseiluak -
  3.15.1.1. Herritarren parte-hartzearen batzar eta kontseiluen aktak -
  3.15.1.2. Herritarren parte-hartzearen batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.15.2. Herritarren parte-hartzea -
  3.15.2.1. Herritarren parte-hartzearen korrespondentzia -
  3.15.2.2. Elkarteen eta erakundeen espedienteak -
  3.15.2.3. Herritarren parte-hartzearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak emateko espedienteak -
  3.15.2.4. Herri-ekimenen espedienteak -
  3.15.2.5. Herritarren parte-hartzearen espedienteak -
  3.15.2.6. Herritarren parte-hartzearen memoriak -
  3.15.2.7. Elkarteen eta erakundeen erregistroa -
  4. OGASUNA -
  4.1. UDALEKO BATZAR ETA KONTSEILU EKONOMIKOAK -
  4.2. ESKU-HARTZEA -
  4.2.1. Kontabilitatea -
  4.2.1.1. Kartzela-kontuak -
  4.2.1.2. Berezko zergen eta arielen kontuak -
  4.2.1.3. Aloka daitezkeen arloen kontuak -
  4.2.1.4. Ondare-administrazioaren kontu orokorrak -
  4.2.1.5. Aurrekontuen kontu orokorrak -
  4.2.1.6. Aurrekontuen balio independente eta osagarrien kontu oharrak -
  4.2.1.7. Kontabilitateko liburu osagarriak -
  4.2.1.8. Inbentario eta balantzeen liburuak -
  4.2.1.9. Gastuetako esku-hartzeen egunkariak 14
  4.2.1.10. Sarreretako esku-hartzeen egunkariak 3
  4.2.1.11. Eragiketen egunkariak -
  4.2.1.12. Errenten eta ordainarazpenen liburu orokorrak 9
  4.2.1.13. Kontuen liburu nagusia -
  4.2.1.14. Gastuen liburu nagusiak eta orokorrak -
  4.2.1.15. Sarreren liburu nagusiak eta orokorrak -
  4.2.1.16. Sarrera-aginduen erregistro-liburuak -
  4.2.1.17. Ordainketa-aginduen erregistro-liburuak -
  4.2.1.18. Sarrera-aginduak -
  4.2.1.19. Ordainketa-aginduak -
  4.2.2. Aurrekontuak -
  4.2.2.1. Azterlan ekonomiko-finantzarioak -
  4.2.2.2. Aurrekontuak likidatzeko espedienteak 27
  4.2.2.3. Kreditua aldatzeko espedienteak -
  4.2.2.4. Aurrekontuen espedienteak -
  4.2.2.5. Itxitako ekitaldien emaitzak -
  4.3. FINANTZAZIOA ETA TRIBUTAZIOA -
  4.3.1. Finantzazioa eta tributazioa -
  4.3.1.1. Zerga-banaketa -
  4.3.1.2. Zerga-banaketaren eranskinak -
  4.3.1.3. Katastroak 13
  4.3.1.4. Finantzazio eta tributazioaren korrespondentzia -
  4.3.1.5. Tributuen alta eta bajen deklarazioak -
  4.3.1.6. Goiburuak -
  4.3.1.7. Kontribuzio berezien espedienteak -
  4.3.1.8. Bidegabeko diru-sarrerak itzultzeko espedienteak -
  4.3.1.9. Zergen espedienteak 5
  4.3.1.10. Ondare-sarreren espedienteak -
  4.3.1.11. Hirigintza-sarreren espedienteak -
  4.3.1.12. Estatuaren eta autonomia-erkidegoen tributuetako partaidetza-espedienteak -
  4.3.1.13. Prezio publikoen espedienteak -
  4.3.1.14. Mailegu- eta zorpetze-espedienteak -
  4.3.1.15. Tasen espedienteak -
  4.3.1.16. Kobrantza-zerrendak -
  4.3.1.17. Errolda eta matrikula fiskalak -
  4.3.1.18. Erregistro fiskalak 1
  4.3.1.19. Zergadunen zerrendak -
  4.3.1.20. Banaketak -
  4.4. DIRUZAINTZA -
  4.4.1. Kutxa -
  4.4.1.1. Diruzaintzaren korrespondentzia -
  4.4.1.2. Ondasunen eta diruzaintzaren kontuak -
  4.4.1.3. Likidazioen espedienteak -
  4.4.1.4. Efektuen liburu osagarriak: gastuak eta sarrerak 2
  4.4.1.5. Kontaketen akta-liburua 1
  4.4.1.6. Eguneroko kutxako kontaketen liburua -
  4.4.1.7. Diruzaintza-kutxaren liburuak -
  4.4.1.8. Kontu korronteen liburuak -
  4.4.1.9. Ondasunen sarrera erregistratzeko liburuak -
  4.4.1.10. Ondasunen irteera erregistratzeko liburuak -
  4.4.1.11. Balio independenteak eta osagarriak erregistratzeko liburua -
  4.4.2. Diru-bilketa -
  4.4.2.1. Diru-bilketaren korrespondentzia -
  4.4.2.2. Premiamendu-espedienteak -
  4.4.2.3. Diru-bilketaren eguneroko orriak -
  4.4.2.4. Kobraezinen egiaztagiriak -
  4.4.2.5. Sarreren egiaztagiriak -
  4.4.2.6. Ondasunak esleitzeko erregistro-liburuak -
  4.4.2.7. Zorpekoaren ziurtagiriak erregistratzeko liburuak -
  4.4.2.8. Espediente hutseginak erregistratzeko liburuak -
  4.4.2.9. Diru-bilketaren kontu-emateak -
  4.4.3. Banku-kontuak -
  4.4.3.1. Kontuak eta beste gordailu batzuk irekitzeko kontratuak -
  4.4.3.2. Aktibo finantzarioak erosteko espedienteak -
  4.4.3.3. Diruzaintzaren soberakinak kokatzeko espedienteak -
  4.4.3.4. Banku-kontuen justifikazioak -
  4.4.3.5. Transferentzia-aginduak -
  4.4.3.6. Banku-txekeak -
  B) Erregistro Zibileko Artxiboa -
  1. Gobernua -
  1.1. Pertsonal saila -
  1.2. Korrespondentzia -
  1.3. Estatistika -
  1.4. Polizak, sarrerak eta auzi tasak -
  1.5. Salaketak eta isunak -
  1.6. Ikuskaritza -
  2. Gai zibilak -
  2.1. Adiskidetze-ekitaldi -
  2.2. Ahozko auziak -
  2.2.1. Ahozko auzi zibilak -
  2.2.2. Etxegabetzeen ahozko auziak -
  2.2.3. Koginizioaren inguruko ahozko auziak -
  2.3. Borondatezko eskumenak -
  2.3.1. Gurasoen baimenak -
  2.3.2. Familia Kontseiluak -
  2.3.3. Gordailuak -
  2.3.4. Liburuen legeztatzea -
  2.4. Jabetza espedienteak -
  2.5. Banantzeak -
  3. Zigor gaiak -
  3.1. Falta auziak -
  3.2. Zaintzapeko askatasun batzarra -
  4. Diligenzia judizialak -
  5. Erregistro Zibila -
  5.1. Erregistro liburuak -
  5.1.1. Jaiotzak -
  5.1.2. Ezkontzak -
  5.1.3. Heriotzak -
  5.2. Espediente eta ziurtagiriak -
  5.3. Ikuskaritza -