Skip to main content

A) Igantziko Udal Artxiboa

Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).

Saila Dokumentu kopurua
  1. GOBERNUA -
  1.1. UDALA/KONTZEJUA -
  1.1.1. Udala / Kontzejua -
  1.1.1.1. Bilkuren espedienteak -
  1.1.1.2. Bilkuren akta-liburua 19
  1.1.1.3. Udala/Kontzejua eratzeko espedientea -
  1.1.1.4. Udalak/Kontzejuak bidalitako gutunak -
  1.1.1.5. Udal karguen espedienteak 2
  1.1.1.6. Udalez gaindiko agintariengandik jasotako xedapenak 2
  1.1.1.7. Jasotako xedapenen erregistroak -
  1.1.1.8. Ordenantzak 14
  1.1.1.9. Erregelamenduak -
  1.1.1.10. Udal karguen hautatze-espedienteak -
  1.1.1.11. Udal taldeen espedienteak -
  1.1.1.12. Udal mugapeak aldatzeko eta mugatzeko espedienteak -
  1.2. ALKATETZA -
  1.2.1. Alkatea-Presidentea -
  1.2.1.5. Udal ekintza planak -
  1.2.1.4. Alkate-Presidentearen korrespondentzia 2
  1.2.1.3. Hitzarmenak -
  1.2.1.2. Xedapenen erregistroak 1
  1.2.1.1. Xedapenak -
  1.2.2. Alkatea, gobernu-ordezkari gisa -
  1.2.2.1. Ohartarazpenak -
  1.2.2.2. Hondamendi-eremu deklaratzeko espedienteak -
  1.2.2.3. Jabegabeko ondasunen aurkikuntza-espedienteak -
  1.2.2.4. Finkak konfiskatzea, okupatzea eta itzultzea -
  1.2.2.5. Zinpeko zaintzaileak izendatzeko espedienteak -
  1.2.2.6. Arma-txartelak -
  1.2.2.7. Armen erregistroa -
  1.2.2.8. Igaro-baimenak, pasaporteak eta gidak -
  1.2.2.9. Loteria-zerrendak -
  1.2.2.10. Gobernu-zigorren espedienteak 2
  1.2.2.11. Udal kartzelaren espedienteak -
  1.2.2.12. Ezkontza-espedienteak -
  1.2.2.13. Espediente judizialak -
  1.2.2.14. Erregistro judizialak -
  1.2.3. Protokoloa -
  1.2.3.1. Protokolo-espedienteak -
  1.2.3.2. Protokolo-sinaduren liburuak 1
  1.2.4. Komunikazioa eta irudia -
  1.2.4.7. Bideoak eta audioak -
  1.2.4.1. Udal informazioari buruzko buletinak eta aldizkariak -
  1.2.4.2. Kartelak, diseinuak eta liburuxkak -
  1.2.4.3. Komunikazio eta irudiaren korrespondentzia -
  1.2.4.4. Argitalpenen espedienteak -
  1.2.4.5. Argazkiak -
  1.2.4.6. Irudi korporatiboari buruzko gidaliburuak -
  1.3. GOBERNU-BATZORDEAK -
  1.3.1. Udal Batzorde Iraunkorra (1924-1985) -
  1.3.1.1. Udal Batzorde Iraunkorraren bilkuren espedienteak -
  1.3.1.2. Udal Batzorde Iraunkorraren akta-liburuak 2
  1.3.2. Udal Gobernu Batzordea (1985-2003) -
  1.3.2.1. Udal Gobernu Batzordearen bilkura-espedienteak -
  1.3.2.2. Udal Gobernu Batzordearen akta-liburuak -
  1.3.3. Tokiko Gobernu Batzordea (2004-...) -
  1.3.3.2. Tokiko Gobernu Batzordearen akta-liburuak -
  1.3.3.1. Tokiko Gobernu Batzordearen bilkura-espedienteak -
  1.4. BATZORDE INFORMATIBOAK ETA BEREZIAK -
  1.4.1. Batzorde informatiboak eta bereziak -
  1.4.1.1. Batzorde informatiboen eta berezien bilkura-espedienteak -
  1.4.1.2. Batzorde informatiboen eta berezien akta-liburuak 1
  2. ADMINISTRAZIOA -
  2.1. IDAZKARITZA -
  2.1.1. Idazkaritza -
  2.1.1.1. Idazkaritzaren ziurtagiriak -
  2.1.1.2. Idazkaritzaren zirkularrak -
  2.1.1.3. Idazkaritzaren korrespondentzia -
  2.1.1.4. Idazkaritzaren azterlanak -
  2.1.1.5. Idazkaritzaren txostenak -
  2.1.1.6. Idazkaritzaren memoriak -
  2.1.1.7. Bateraezintasunen erregistroa -
  2.1.1.9. Bikote egonkorren erregistroa -
  2.1.1.9. Interesen erregistroa -
  2.2. ERREGISTRO OROKORRA -
  2.2.1. Erregistro Orokorra -
  2.2.1.1. Liburu kopiatzaileak 4
  2.2.1.2. Sarrerako Erregistro Orokorraren liburuak 7
  2.2.1.3. Irteerako Erregistro Orokorraren liburuak 11
  2.3. ONDAREA -
  2.3.1. Ondarea -
  2.3.1.1. Ondarearen korrespondentzia -
  2.3.1.2. Jabetza-eskriturak eta -tituluak -
  2.3.1.3. Ondasunak erosteko espedienteak -
  2.3.1.4. Kalifikazio juridikoa aldatzeko espedienteak -
  2.3.1.5. Mugarriztatze- eta mugatze-espedienteak -
  2.3.1.6. Apeoen espedienteak -
  2.3.1.7. Ondasun-errentamenduaren espedienteak -
  2.3.1.8. Ondasun-erabilera behin-behinean lagatzeko espedienteak -
  2.3.1.9. Ondasunen kontrako kalteen espedienteak -
  2.3.1.10. Soberako partzelak deklaratzeko espedienteak -
  2.3.1.11. Gauza ez-erabilgarriak deklaratzeko espedienteak -
  2.3.1.12. Ondasun-desafektazioaren espedienteak -
  2.3.1.13. Utzarazpen administratiboaren espedienteak -
  2.3.1.14. Ondasun-desamortizazioaren espedienteak -
  2.3.1.15. Mugaketen espedienteak -
  2.3.1.16. Ondasunak besterentzeko espedienteak -
  2.3.1.17. Nahitaezko desjabetzearen espedienteak -
  2.3.1.18. Irudi korporatiboa erregistratzeko espedienteak -
  2.3.1.19. Ondasunen egoera ikertzeko eta ikuskatzeko espedienteak -
  2.3.1.20. Ondasun-mankomunitateen espedienteak -
  2.3.1.21. Ondare-erantzukizunaren espedienteak -
  2.3.1.22. Ondasun-edukitza berreskuratzeko espedienteak -
  2.3.1.23. Ondasunak itzultzeko espedienteak -
  2.3.1.24. Ondasunak banantzeko espedienteak -
  2.3.1.25. Ondasunak erabiltzeko eta aprobetxatzeko espedienteak 10
  2.3.2. Inbentarioa -
  2.3.2.1. Inbentarioa eratu eta onartzeko espedienteak -
  2.3.2.2. Inbentario-zuzenketen espedienteak -
  2.3.2.3. Ondasunen inbentario orokorraren liburuak 1
  2.4. PERTSONALA -
  2.4.1. Pertsonalaren administrazioa -
  2.4.1.1. Pertsonalaren zirkularrak -
  2.4.1.2. Pertsonalaren korrespondentzia -
  2.4.1.3. Mailak -
  2.4.1.4. Lekualdatze-lehiaketen espedienteak -
  2.4.1.5. Lan-eskaintza publikoen espedienteak -
  2.4.1.6. Espediente pertsonalak -
  2.4.1.7. Langileen erregistro-liburuak -
  2.4.1.8. Organigramak -
  2.4.1.9. Plantillak -
  2.4.1.10. Lanpostu-zerrendak -
  2.4.1.11. Lan-eskaerak -
  2.4.1.12. Nominak -
  2.4.2. Diziplina eta kontrola -
  2.4.2.1. Diziplina-espedienteak -
  2.4.2.2. Sinadura-liburuak, sarrera eta irteera kontrolatzeko fitxak eta orrialdeak -
  2.4.2.3. Baimen-parteak -
  2.4.2.4. Aldaketen eta gorabeheren parteak -
  2.4.2.5. Oporretako planak -
  2.4.3. Mutualitatea eta Gizarte Segurantza -
  2.4.3.1. Mutualitatearen eta Gizarte Segurantzaren korrespondentzia -
  2.4.3.2. Familia-laguntzarako deklarazioak -
  2.4.3.3. Zurztasun- eta alarguntza-espedienteak -
  2.4.3.4. Matrikula-liburuak -
  2.4.3.5. Lan-ikuskaritzaren bisiten liburuak -
  2.4.3.6. C-1 eta C-2 kotizazio-parteak -
  2.4.3.7. Mediku-errezetak -
  2.4.3.8. Beka- eta laguntza-eskaerak -
  2.4.4. Pertsonala hautatzea eta kontratatzea -
  2.4.4.1. Sarbide-espedienteak -
  2.4.4.2. Lanpostuak hornitzeko espedienteak -
  2.4.4.3. Aldi baterako kontrataziorako hautaketa-espedienteak -
  2.4.5. Lan-harremanak -
  2.4.5.1. Lan-ikuskaritzaren aktak -
  2.4.5.2. Hitzarmen eta akordio kolektiboak -
  2.4.5.3. Batzorde paritarioen espedienteak -
  2.4.5.4. Hauteskunde sindikalen espedienteak -
  2.4.5.5. Greba eta geldialdien espedienteak -
  2.4.5.6. Hitzarmen eta akordio kolektiboak berrikusteko eta jarraipena egiteko espedienteak -
  2.4.6. Prestakuntza -
  2.4.6.1. Prestakuntza-ikastaroen espedienteak -
  2.4.6.2. Prestakuntza-memoriak -
  2.4.6.3. Prestakuntza-planak -
  2.4.7. Prebentzioa eta laneko osasuna -
  2.4.7.1. Azterketa medikoetarako espediente orokorrak -
  2.4.7.2. Historia klinikoak -
  2.4.7.3. Lan-arriskuen ebaluazioari buruzko txostenak -
  2.4.7.4. Laneko ezbehar-tasari eta absentismoari buruzko txostenak -
  2.4.7.5. Prebentzioaren eta laneko osasunaren memoriak -
  2.4.7.6. Laneko osasuna prebenitzeko planak -
  2.4.7.7. Prebentzio-jardueren programak -
  2.5. ZERBITZU JURIDIKOAK -
  2.5.1. Zerbitzu Juridikoak -
  2.5.1.1. Ahalorde-agiriak -
  2.5.1.2. Zerbitzu Juridikoen korrespondentzia -
  2.5.1.3. Zerbitzu Juridikoen txostenak -
  2.5.1.4. Kanpoko abokatu-laguntzaren espedienteak -
  2.5.1.5. Prozedura administratiboen espedienteak -
  2.5.1.6. Prozedura zibilen espedienteak -
  2.5.1.7. Administrazioarekiko auzi-prozeduren espedienteak -
  2.5.1.8. Prozedura ekonomiko/administratiboen espedienteak -
  2.5.1.9. Lan-prozeduren espedienteak -
  2.5.1.10. Zigor-prozeduren espedienteak -
  2.5.1.11. Zehapen errekurrituen espedienteak -
  2.5.1.12. Zerbitzu Juridikoen txostenak -
  2.6. KONTRATAZIOA -
  2.6.1. Kontratazioa -
  2.6.1.1. Kontratazio-espedienteak 1
  2.6.1.2. Pliken erregistro-liburuak -
  2.7. ARTXIBOA -
  2.7.1. Artxiboa -
  2.7.1.1. Entrega-aktak -
  2.7.1.2. Artxiboaren korrespondentzia -
  2.7.1.3. Artxiboaren jarduera-espedienteak -
  2.7.1.3. Sailkapen taulak -
  2.7.1.4. Ikertzaileen espedienteak -
  2.7.1.5. Balorazio, hautaketa eta espurgoen espedienteak -
  2.7.1.6. Artxiboaren txostenak -
  2.7.1.7. Deskribapen-tresnak -
  2.7.1.8. Kontsulten eta maileguen erregistro-liburuak -
  2.7.1.9. Funts-sarreren erregistro-liburuak -
  2.7.1.10. Espurgoen erregistro-liburuak -
  2.7.1.11. Funts-irteeren erregistro-liburuak -
  2.7.1.12. Artxiboaren memoriak -
  2.8. KUDEAKETA-SISTEMA -
  2.8.1. Antolamendua eta metodoak -
  2.8.1.1. Antolamenduaren eta metodoen azterketak -
  2.8.1.2. Prozeduren azterketaren espedienteak -
  2.8.2. Kalitatea -
  2.8.2.1. Kalitate-azterlanak -
  2.8.2.2. Kalitate-espedienteak -
  2.8.3. Garapen teknologikoa -
  2.8.3.1. Garapen teknologikoko azterlanak -
  2.8.3.2. Garapen teknologikoko programak -
  2.9. ESTATUARENTZAKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA -
  2.9.1. Estatistika -
  2.9.1.1. Biztanleen erroldako altak -
  2.9.1.2. Biztanleen erroldako bajak -
  2.9.1.3. Buletin demografikoak -
  2.9.1.4. Kale-izendegiak -
  2.9.1.5. Helbide-aldaketak -
  2.9.1.6. Auzotasun-agiriak -
  2.9.1.7. Etxebizitza- eta biztanleria-erroldak -
  2.9.1.8. Estatistikaren korrespondentzia -
  2.9.1.9. Biztanleen erroldako koaderno osagarriak -
  2.9.1.10. Biztanleriaren estatistikak -
  2.9.1.11. Kaparetasun-espedienteak -
  2.9.1.12. Heriotzen erregistro-liburuak -
  2.9.1.13. Ezkontzen erregistro-liburuak -
  2.9.1.14. Jaiotzen erregistro-liburuak -
  2.9.1.15. Biztanleen erroldako alten eta bajen erregistro-liburuak 1
  2.9.1.16. Biztanleen erroldak eta zuzenketak 4
  2.9.2. Hauteskundeak -
  2.9.2.1. Errolda-batzordeen aktak -
  2.9.2.2. Hautesle-erroldak -
  2.9.2.3. Hauteskunde-estatistikak eta -azterlanak -
  2.9.2.4. Hauteskunde-espedienteak 6
  2.9.3. Kintak eta miliziak -
  2.9.3.1. Kinta eta milizien korrespondentzia -
  2.9.3.2. Errekrutatze-espedienteak -
  2.9.3.3. Konfiskazio militarraren espedienteak 3
  2.9.3.4. Ordezko zerbitzu zibilaren espedienteak -
  2.9.3.5. Armadarako horniketen espedienteak -
  2.9.3.6. Deialdien espediente orokorrak 10
  2.9.3.7. Mutilen espediente pertsonalak -
  2.9.3.8. Deialdien ikuskatze-liburuak -
  3. ZERBITZUAK -
  3.1. HIRIGINTZA eta OBRAK -
  3.1.1. Plangintza -
  3.1.1.1. Hirigintza-hitzarmenak -
  3.1.1.2. Plangintzaren korrespondentzia -
  3.1.1.3. Xehetasun-azterketak -
  3.1.1.4. Hiri-lurzorua mugatzeko espedienteak -
  3.1.1.5. Hirigintza kudeatzeko erakundeak eratzeko espedienteak -
  3.1.1.6. Partzelazioen eta birpartzelazioen espedienteak -
  3.1.1.7. Abelbideen espedienteak -
  3.1.1.8. Plangintza-txostenak -
  3.1.1.9. Mapa eta plano kartografikoak -
  3.1.1.10. Plangintzaren arau subsidiarioak eta osagarriak -
  3.1.1.11. Sektorizatze-planak -
  3.1.1.12. Plan bereziak -
  3.1.1.13. Udal plan orokor eta partzialak -
  3.1.1.14. Udalez gaindiko plan sektorialak -
  3.1.1.15. Hirigintza-proiektuak -
  3.1.2. Herri-lanak -
  3.1.2.1. Ordezko ekintzen espedienteak -
  3.1.2.2. Eraispen-espedienteak -
  3.1.2.3. Beste administrazio batzuetako proiektu teknikoak -
  3.1.2.4. Udal proiektu teknikoak 9
  3.1.2.5. Udal obretarako laguntzak eta diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.1.3. Obra partikularrak -
  3.1.3.1. Hirigintza-ziurtagiriak -
  3.1.3.2. Obra partikularren korrespondentzia -
  3.1.3.3. Lerrokatze-espedienteak -
  3.1.3.4. Obra partikularretarako laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.1.3.5. Hirigintza-diziplinaren espedienteak -
  3.1.3.6. Eraikinen ikuskaritza teknikoaren espedienteak -
  3.1.3.7. Obra handien espedienteak 15
  3.1.3.8. Obra txikien espedienteak -
  3.1.3.9. Lehen okupazio edo erabileren espedienteak -
  3.1.3.10. Aurri-espedienteak -
  3.1.3.11. Partzelak banandu edo elkartzeko espedienteak -
  3.1.3.12. Obren erregistro-liburuak -
  3.1.4. Industriak -
  3.1.4.1. Industrien korrespondentzia 1
  3.1.4.2. Aurretiazko kontsulten espedienteak -
  3.1.4.3. Industrien diziplina-espedienteak -
  3.1.4.4. Jarduera sailkatuen lizentzien espedienteak -
  3.1.4.5. Jarduera ez-kaltegarrien lizentzien espedienteak -
  3.1.4.6. Industrien erregistro-liburuak -
  3.2. JARDUERA EKONOMIKOA SUSTATZEA -
  3.2.1. Nekazaritza -
  3.2.1.1. Tokiko batzordeen bilkura-espedienteak -
  3.2.1.2. Tokiko batzordeak eratzeko espedienteak -
  3.2.1.3. Nekazaritza-erroldak -
  3.2.1.4. Nekazaritzaren korrespondentzia -
  3.2.1.5. Izurriteen deuseztapenaren espedienteak -
  3.2.1.6. Partzela-kontzentrazioaren espedienteak -
  3.2.1.7. Nekazaritza sustatzeko laguntzak -
  3.2.1.8. Ureztatzea -
  3.2.2. Abeltzaintza -
  3.2.2.1. Batzordeen tokiko bilkuren aktak -
  3.2.2.2. Tokiko batzordeak eratzeko espedienteak -
  3.2.2.3. Abere-erroldak 1
  3.2.2.4. Abeltzaintzaren korrespondentzia -
  3.2.2.5. Epidemien eta izurrite-deuseztatzeen espedienteak -
  3.2.2.6. Abeltzaintza sustatzeko laguntzak -
  3.2.3. Ehiza -
  3.2.3.1. Ehizaren korrespondentzia -
  3.2.3.2. Ehizaren espedienteak -
  3.2.4. Arrantza -
  3.2.4.1. Arrantzaren korrespondentzia -
  3.2.4.2. Arrantzaren espedienteak -
  3.2.5. Industria -
  3.2.5.1. Industriaren korrespondentzia -
  3.2.5.2. Industriaren espedienteak -
  3.2.6. Turismoa -
  3.2.6.1. Turismoaren korrespondentzia -
  3.2.6.2. Turismoaren espedienteak -
  3.3. LANKIDETZA -
  3.3.1. Lankidetza-batzarrak eta -kontseiluak -
  3.3.1.1. Lankidetza-batzar eta -kontseiluen aktak -
  3.3.1.2. Lankidetza-batzarrak eta -kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.3.2. Lankidetza -
  3.3.2.1. Lankidetzaren korrespondentzia 1
  3.3.2.2. Lankidetzaren laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.3.2.3. Lankidetza-proiektuen espedienteak -
  3.3.2.4. Lankidetza-memoriak -
  3.4. TOKI-GARAPENA ETA ENPLEGUA -
  3.4.1. Toki-garapenerako eta enplegurako batzarrak eta kontseiluak -
  3.4.1.1. Toki-garapenerako eta enplegurako batzar eta kontseiluen aktak -
  3.4.1.2. Toki-garapenerako eta enplegurako batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.4.2. Toki-garapena eta enplegua -
  3.4.2.1. Toki-garapenaren eta enpleguaren korrespondentzia -
  3.4.2.2. Enplegua sustatzeko hitzarmen-espedienteak -
  3.4.2.3. Prestakuntzaren eta ikastaroen espedienteak -
  3.4.2.4. Toki-garapenerako eta enplegurako diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.4.2.5. Toki-garapenaren eta enpleguaren txostenak eta azterlanak -
  3.4.2.6. Toki-garapenaren eta enpleguaren memoriak -
  3.4.3. Enpresen zentroa -
  3.4.3.1. Enpresen zentroaren korrespondentzia -
  3.4.3.2. Enpresak sortzeko aholkularitzaren espedienteak -
  3.4.3.3. Enpresen laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.4.3.4. Enpresen zentroaren memoriak -
  3.5. HORNIDURAK ETA KONTSUMOAK -
  3.5.1. Horniduren batzar eta kontseiluak -
  3.5.1.1. Horniduren eta kontsumoen batzarren eta kontseiluen aktak -
  3.5.1.2. Horniduren eta kontsumoaren batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.5.2. Hornidurak, azokak eta merkatuak -
  3.5.2.1. Hornidurak, azokak eta merkatuak ikuskatzeko aktak -
  3.5.2.2. Jeneroen salmenta-zergak -
  3.5.2.3. Errazionamendu-liburuxkak 1
  3.5.2.4. Errazionamendu-erroldak -
  3.5.2.5. Hornidura, azoka eta merkatuen ziurtagiriak -
  3.5.2.6. Hornidura, azoka eta merkatuen korrespondentzia -
  3.5.2.7. Hornidura, azoka eta merkatuen salaketak -
  3.5.2.8. Horniduren espedienteak 2
  3.5.2.9. Merkatu eta azoken espedienteak -
  3.5.2.10. Bide-okupazioaren espedienteak -
  3.5.2.11. Salaketen zigor-liburuak -
  3.5.2.12. Postura-liburuak -
  3.5.2.13. Jeneroak saltzeko posturak -
  3.5.2.14. Pisu eta neurrien erregistroa -
  3.5.2.15. Hornidurak, azokak eta merkatuak ikuskatzeko kanpainen espedienteak -
  3.5.3. Hiltegiak -
  3.5.3.1. Hiltegietako ziurtagiriak -
  3.5.3.2. Hiltegietako korrespondentzia -
  3.5.3.3. Hiltegiak ixteko espedienteak -
  3.5.3.4. Hiltegietako txostenak -
  3.5.3.5. Hiltegietako erregistro-liburua -
  3.5.3.6. Hilketa-parteak -
  3.5.4. Udal bihitegia -
  3.5.4.1. Udal bihitegiaren korrespondentzia -
  3.5.4.2. Udal bihitegiaren kontuak -
  3.5.4.3. Udal bihitegiaren espedienteak -
  3.5.4.4. Udal bihitegiaren ondasunen inbentarioak -
  3.5.4.5. Udal bihitegiko batzordearen akten liburuak -
  3.5.4.6. Udal bihitegiaren kontabilitate-liburuak -
  3.5.4.7. Hileko parteen eta funts-mugimenduen liburuak -
  3.5.5. Kontsumoa -
  3.5.5.1. Kontsumoaren korrespondentzia -
  3.5.5.2. Kontsumo-jardueren espedienteak -
  3.5.5.3. Salaketen eta erreklamazioen espedienteak -
  3.5.5.4. Kontsumoko diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.5.5.5. Kontsumo-txostenak -
  3.5.5.6. Kontsumo-memoriak -
  3.6. GARRAIOA ETA MUGIKORTASUNA -
  3.6.1. Garraioa -
  3.6.1.1. Garraioaren korrespondentzia -
  3.6.1.2. Garraioko salaketak -
  3.6.1.3. Garraioko espedienteak -
  3.6.1.4. Taxi-lizentzien espedienteak -
  3.6.2. Mugikortasuna -
  3.6.2.1. Mugikortasunaren korrespondentzia -
  3.6.2.2. Mugikortasun-espedienteak -
  3.7. HERRITARREN SEGURTASUNA -
  3.7.1. Herritarren segurtasunaren batzar eta kontseiluak -
  3.7.1.1. Herritarren segurtasunaren batzar eta kontseiluen aktak -
  3.7.1.2. Herritarren segurtasunaren batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.7.2. Udaltzaingoa -
  3.7.2.1. Etxeko atxiloketak -
  3.7.2.2. Udaltzaingoaren atestatuak -
  3.7.2.3. Moraltasunaren eta portaera onaren ziurtagiriak -
  3.7.2.4. Udaltzaingoaren korrespondentzia -
  3.7.2.5. Udaltzaingoaren salaketak -
  3.7.2.6. Bide-hezkuntzaren espedienteak -
  3.7.2.7. Udaltzaingoaren diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.7.2.8. Udaltzaingoaren txostenak -
  3.7.2.9. Udaltzaingoaren memoriak -
  3.7.2.10. Ziega-parteak -
  3.7.2.11. Udaltzaingoaren eguneroko parteak -
  3.7.2.12. Udaltzaingoaren zerbitzu-zerrendak -
  3.7.3. Babes zibila -
  3.7.3.1. Babes zibilaren korrespondentzia -
  3.7.3.2. Babes zibilaren diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.7.3.3. Babes zibilaren txostenak -
  3.7.3.4. Babes zibilaren memoriak -
  3.7.3.5. Babes zibilaren jarduketa-planak -
  3.7.4. Trafikoa -
  3.7.4.1. Trafikoko korrespondentzia -
  3.7.4.2. Trafiko-isunen espedienteak -
  3.7.4.3. Ibilgailu abandonatuak kentzeko espedienteak -
  3.7.5. Suhiltzaileak -
  3.7.5.1. Suhiltzaileen korrespondentzia -
  3.7.5.2. Suhiltzaileen txostenak -
  3.7.5.3. Suhiltzaileen memoriak 1
  3.7.5.4. Suhiltzaileen zerbitzu-parteak -
  3.8. OSASUNGINTZA ETA OSASUN PUBLIKOA -
  3.8.1. Osasungintza-batzarrak eta -kontseiluak -
  3.8.1.1. Osasungintzaren udal batzarren eta -kontseiluen aktak 1
  3.8.1.2. Osasungintzaren udal batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.8.2. Tokiko sanitarioak -
  3.8.2.1. Tokiko sanitarioen ikuskaritza-aktak -
  3.8.2.2. Tokiko sanitarioen espediente pertsonalak -
  3.8.2.3. Tokiko sanitarioen txostenak 1
  3.8.2.4. Etxez etxeko hilketen erregistro-liburua -
  3.8.2.5. Tokiko sanitarioen aurkezpen-liburuak -
  3.8.2.6. Tokiko sanitarioen irteeren erregistro-liburuak -
  3.8.2.7. Etxez etxeko hilketen eskaerak -
  3.8.3. Kontrol sanitarioa -
  3.8.3.1. Txakur-kartillak -
  3.8.3.2. Animalia-erroldak 1
  3.8.3.3. Osasungintza eta osasun publikoa -
  3.8.3.4. Txertaketa-kanpainen espedienteak -
  3.8.3.5. Kanpaina sanitarioen espedienteak 2
  3.8.3.6. Salaketa sanitarioen espedienteak -
  3.8.3.7. Epidemien espedienteak -
  3.8.3.8. Osasunaren espedienteak -
  3.8.3.9. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeagatiko espedienteak -
  3.8.3.10. Osasunaren txostenak 1
  3.8.3.11. Osasunaren memoriak -
  3.8.3.12. Asistentzia medikoaren parteak -
  3.8.3.13. Ur-arazketen parteak -
  3.8.3.14. Ur-ikuskatzeen parteak -
  3.8.3.15. Elikagai-ikuskatzeen parteak -
  3.8.3.16. Merkatu-ikuskatzeen parteak -
  3.8.3.17. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren erregistroa -
  3.8.4. Udal Osasun Zentroak -
  3.8.4.1. Udal osasun-zentroen erroldak -
  3.8.4.2. Udal osasun-zentroen korrespondentzia -
  3.8.4.3. Arreta emandakoen sarrera-erregistroaren liburua -
  3.8.4.4. Arreta emandakoen irteera-erregistroaren liburua -
  3.8.5. Laborategiak -
  3.8.5.1. Analisi klinikoak -
  3.8.5.2. Ur-analisiak -
  3.8.5.3. Elikagaien analisiak -
  3.8.6. Animaliak jasotzeko zentroak -
  3.8.6.1. Jasotako animalien espedienteak -
  3.8.7. Urak -
  3.8.7.1. Tokiko batzordeen bilkuren espedienteak -
  3.8.7.2. Tokiko batzordeen bilkuren erregistroa -
  3.8.7.3. Espedienteak -
  3.9. INGURUMENA -
  3.9.1. Ingurumen-babesa -
  3.9.1.1. Ingurumenaren korrespondentzia -
  3.9.1.2. Mendien zinpeko deklarazioak -
  3.9.1.3. Ingurumeneko diziplina-espedienteak -
  3.9.1.4. Ingurumeneko babes-espedienteak -
  3.9.1.5. Ingurumen-memoriak -
  3.9.2. Bide-garbiketa -
  3.9.2.1. Bide-garbiketen salaketak -
  3.9.2.2. Bide-garbiketen txostenak -
  3.9.2.3. Bide-garbiketen parteak -
  3.9.3. Parkeak eta lorategiak -
  3.9.3.1. Parke eta lorategien salaketak -
  3.9.3.2. Parke eta lorategien eguneko parteak -
  3.9.4. Hondakin-bilketa eta -tratamendua -
  3.9.4.1. Hondakin-bilketa eta -tratamenduaren salaketak -
  3.9.4.2. Hondakin-bilketa eta -tratamenduaren txostenak -
  3.9.4.3. Hondakin-bilketa eta -tratamenduaren parteak -
  3.9.5. Udal zabortegia -
  3.9.5.1. Udal zabortegiaren salaketak -
  3.9.5.2. Udal zabortegiaren txostenak -
  3.9.5.3. Udal zabortegiaren parteak -
  3.10. HILETA-ZERBITZUAK -
  3.10.1. Hilerria -
  3.10.1.1. Hilerriko korrespondentzia -
  3.10.1.2. Lurperatze-espedienteak -
  3.10.1.3. Hobitik ateratzeen eta gorpuzki-murrizketen espedienteak -
  3.10.1.4. Gorpuzkien lekualdaketaren espedienteak -
  3.10.1.5. Lurperatzeen erregistro-liburuak -
  3.10.2. Beilatokia -
  3.10.2.1. Beilatokiko korrespondentzia -
  3.10.2.2. Errausketa-espedienteak -
  3.10.2.3. Errausketen erregistro-liburuak -
  3.11. GIZARTE ONGIZATEA -
  3.11.1. Gizarte-ongizateko batzar eta kontseiluak -
  3.11.1.1. Gizarte-ongizateko batzar eta kontseiluen aktak 1
  3.11.1.2. Gizarte-ongizateko batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.11.2. Gizarte-laguntza eta -ongizatea -
  3.11.2.1. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen korrespondentzia -
  3.11.2.2. Gizarte-laguntza eta -ongizateko azterlanak -
  3.11.2.3. Laguntza-espedienteak -
  3.11.2.4. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen laguntzak eta dirulaguntzak emateko espedienteak -
  3.11.2.5. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen txostenak -
  3.11.2.6. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen sarreren erregistroliburuak -
  3.11.2.7. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen irteeren erregistroliburuak -
  3.11.2.8. Gizarte-laguntza eta -ongizatearen memoriak -
  3.11.2.9. Ongintza-erroldak -
  3.11.2.10. Laguntza-ordainagiriak -
  3.11.3. Gizarte-zentroak -
  3.11.3.1. Gizarte-zentroen korrespondentzia -
  3.11.3.2. Gizarte-zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.3.3. Gizarte-zentroen memoriak -
  3.11.4. Adinekoen zentroak -
  3.11.4.1. Adinekoen zentroen zuzendaritza-batzordearen aktak -
  3.11.4.2. Adinekoen zentroen korrespondentzia -
  3.11.4.3. Adinekoen zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.4.4. Adinekoen arloko laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.4.5. Adinekoen arloko diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.4.6. Adinekoen zentroen memoriak -
  3.11.5. Emakumearen zentroak -
  3.11.5.1. Emakumearen zentroen korrespondentzia -
  3.11.5.2. Emakumearen zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.5.3. Emakumearentzako laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.5.4. Emakumearentzako diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.5.5. Emakumearen zentroen memoriak -
  3.11.6. Gazteen zentroak -
  3.11.6.1. Gazteen zentroen korrespondentzia -
  3.11.6.2. Gazteen zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.6.3. Gazteen laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.6.4. Gazteen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.6.5. Gazteen zentroen memoriak -
  3.11.7. Adingabeen zentroak -
  3.11.7.1. Adingabeen zentroen korrespondentzia -
  3.11.7.2. Adingabeen zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.7.3. Adingabeen laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.7.4. Adingabeen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.7.5. Adingabeen zentroen memoriak -
  3.11.8. Droga-mendekoei arreta emateko zentroak -
  3.11.8.1. Droga-mendekoei arreta emateko zentroen korrespondentzia -
  3.11.8.2. Droga-mendekoei arreta emateko zentroen jardueraespedienteak -
  3.11.8.3. Droga-mendekoen espediente pertsonalak -
  3.11.8.4. Droga-mendekoei arreta emateko zentroen botiken inbentarioa -
  3.11.8.5. Droga-mendekoei arreta emateko zentroen memoriak -
  3.11.9. Etorkinei arreta emateko zentroak -
  3.11.9.1. Etorkinei arreta emateko zentroen korrespondentzia -
  3.11.9.2. Etorkinei arreta emateko zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.9.3. Etorkinei laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.9.4. Etorkinen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.9.5. Etorkinei arreta emateko zentroen memoriak -
  3.11.10. Harrera-zentroak -
  3.11.10.1. Harrera-zentroen korrespondentzia -
  3.11.10.2. Harrera-zentroen jarduera-espedienteak -
  3.11.10.3. Harreraren arloko laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.11.10.4. Harreraren arloko diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.11.10.5. Harreran hartutakoen espediente pertsonalak -
  3.11.10.6. Harrera-zentroen memoriak -
  3.12. HEZKUNTZA -
  3.12.1. Hezkuntzako batzar eta kontseiluak -
  3.12.1.1. Hezkuntzako batzar eta kontseiluen aktak 5
  3.12.1.2. Maisuen lehiaketatxoak -
  3.12.1.3. Hezkuntzako batzar eta kontseiluen korrespondentzia -
  3.12.1.4. Hezkuntzako batzar eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.12.1.5. Hezkuntzako batzar eta kontseiluen memoriak 1
  3.12.1.6. Maisuen asistentzia-parteak -
  3.12.2. Ikastetxeak -
  3.12.2.1. Ikastetxeen erroldak 1
  3.12.2.2. Ikastetxeen korrespondentzia -
  3.12.2.3. Ikastetxeen kontuak -
  3.12.2.4. Eskolak sortzeko espedienteak -
  3.12.2.5. Eskolatze-espedienteak -
  3.12.2.6. Ikastetxeen inbentarioak -
  3.12.2.7. Ikastetxeen memoriak -
  3.12.2.8. Ikastetxeen programak -
  3.12.2.9. Ikastetxeen erregistroak -
  3.12.3. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuak -
  3.12.3.1. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuen korrespondentzia -
  3.12.3.2. Hezkuntza-laguntzaren zerbitzuen jarduera-espedienteak -
  3.12.3.3. Hezkuntzaren arloko laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.12.3.4. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuak sortzeko espedienteak -
  3.12.3.5. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuen programazio-espedienteak -
  3.12.3.6. Hezkuntzaren arloko diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.12.3.7. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuen txostenak -
  3.12.3.8. Hezkuntza-laguntzarako zerbitzuen memoriak -
  3.13. KULTURA -
  3.13.1. Kulturako batzar eta kontseiluak -
  3.13.1.1. Kulturako batzar eta kontseiluen aktak -
  3.13.1.2. Kulturako batzar eta kontseiluen korrespondentzia -
  3.13.1.3. Kulturako batzar eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.13.2. Kultura-jarduerak -
  3.13.2.1. Kultura-jardueren korrespondentzia -
  3.13.2.2. Kultura-jardueretarako laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.13.2.3. Kultura-programazio eta -jardueren espedienteak -
  3.13.2.4. Kultura-jardueretarako diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.2.5. Kultura-jardueren memoriak -
  3.13.3. Kultura-zentroak -
  3.13.3.1. Kultura-zentroen korrespondentzia -
  3.13.3.2. Kultura-zentroak sortzeko espedienteak -
  3.13.3.3. Kultura-zentroen programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.3.4. Kultura-zentroen txostenak -
  3.13.3.5. Kultura-zentroen memoriak -
  3.13.4. Liburutegiak -
  3.13.4.1. Liburutegien korrespondentzia -
  3.13.4.2. Liburutegiak sortzeko espedienteak -
  3.13.4.3. Liburutegien programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.4.4. Liburutegien diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.4.5. Liburutegien txostenak -
  3.13.4.6. Liburutegien memoriak -
  3.13.5. Museoak -
  3.13.5.1. Museoetako korrespondentzia -
  3.13.5.2. Museoak sortzeko espedienteak -
  3.13.5.3. Museoen programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.5.4. Museoen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.5.5. Museoen txostenak -
  3.13.5.6. Museoen memoriak -
  3.13.6. Antzokiak -
  3.13.6.1. Antzokietako korrespondentzia -
  3.13.6.2. Antzokiak sortzeko espedienteak -
  3.13.6.3. Antzokien programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.6.4. Antzokien diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.6.5. Antzokien txostenak -
  3.13.6.6. Antzokien memoriak -
  3.13.7. Jaiak -
  3.13.7.1. Jaien korrespondentzia -
  3.13.7.2. Jaien espedienteak -
  3.13.7.3. Jaien diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.8. Pintura, zeramika eta askotariko eskolak -
  3.13.8.1. Eskolaren korrespondentzia -
  3.13.8.2. Eskola sortzeko espedienteak -
  3.13.8.3. Eskolaren programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.8.4. Eskolaren diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.8.5. Eskolaren txostenak -
  3.13.8.6. Eskolaren memoriak -
  3.13.9. Erakusketa-aretoak -
  3.13.9.1. Erakusketa-aretoen korrespondentzia -
  3.13.9.2. Erakusketa-aretoak sortzeko espedienteak -
  3.13.9.3. Erakusketa-aretoen programazio eta jardueren espedienteak -
  3.13.9.4. Erakusketa-aretoen diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.13.9.5. Erakusketa-aretoen txostenak -
  3.13.9.6. Erakusketa-aretoen memoriak -
  3.13.10. Ondare historiko-kulturala -
  3.13.10.1. Ondare historiko-kulturalaren korrespondentzia -
  3.13.10.2. Ondasun historiko-kulturalak deklaratzeko espedienteak -
  3.14. KIROLAK -
  3.14.1. Kiroletako batzar eta kontseiluak -
  3.14.1.1. Kiroletako batzar eta kontseiluen aktak -
  3.14.1.2. Kiroletako batzar eta kontseiluen korrespondentzia -
  3.14.1.3. Kiroletako batzar eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.14.2. Kirol-jarduerak -
  3.14.2.1. Kirol-jardueren korrespondentzia -
  3.14.2.2. Kirol-txapelketen eta -lehiaketen espedienteak -
  3.14.2.3. Kirol-jardueretarako laguntzak eta diru-laguntzak emateko espedienteak -
  3.14.2.4. Kirol-jardueren programazio-espedienteak -
  3.14.2.5. Kirol-jardueretarako diru-laguntzak eskatzeko espedienteak -
  3.14.2.6. Kirol-jardueren txostenak -
  3.14.2.7. Kirol-jardueren memoriak -
  3.14.3. Kirol-zentroak -
  3.14.3.1. Kirol-zentroen korrespondentzia -
  3.14.3.2. Kirol-zentroak sortzeko espedienteak -
  3.14.3.3. Kirol-zentroen rogramazio eta jardueren espedienteak -
  3.14.3.4. Kirol-zentroen txostenak -
  3.14.3.5. Kirol-zentroen memoriak -
  3.15. HERRITARREN PARTE-HARTZEA -
  3.15.1. Herritarren parte-hartzearen batzar eta kontseiluak -
  3.15.1.1. Herritarren parte-hartzearen batzar eta kontseiluen aktak -
  3.15.1.2. Herritarren parte-hartzearen batzarrak eta kontseiluak eratzeko espedienteak -
  3.15.2. Herritarren parte-hartzea -
  3.15.2.1. Herritarren parte-hartzearen korrespondentzia -
  3.15.2.2. Elkarteen eta erakundeen espedienteak -
  3.15.2.3. Herritarren parte-hartzearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak emateko espedienteak -
  3.15.2.4. Herri-ekimenen espedienteak -
  3.15.2.5. Herritarren parte-hartzearen espedienteak -
  3.15.2.6. Herritarren parte-hartzearen memoriak -
  3.15.2.7. Elkarteen eta erakundeen erregistroa -
  4. OGASUNA -
  4.1. UDALEKO BATZAR ETA KONTSEILU EKONOMIKOAK -
  4.2. ESKU-HARTZEA -
  4.2.1. Kontabilitatea -
  4.2.1.1. Kartzela-kontuak -
  4.2.1.2. Berezko zergen eta arielen kontuak -
  4.2.1.3. Aloka daitezkeen arloen kontuak -
  4.2.1.4. Ondare-administrazioaren kontu orokorrak -
  4.2.1.5. Aurrekontuen kontu orokorrak -
  4.2.1.6. Aurrekontuen balio independente eta osagarrien kontu oharrak -
  4.2.1.7. Kontabilitateko liburu osagarriak -
  4.2.1.8. Inbentario eta balantzeen liburuak -
  4.2.1.9. Gastuetako esku-hartzeen egunkariak 14
  4.2.1.10. Sarreretako esku-hartzeen egunkariak 3
  4.2.1.11. Eragiketen egunkariak -
  4.2.1.12. Errenten eta ordainarazpenen liburu orokorrak 9
  4.2.1.13. Kontuen liburu nagusia -
  4.2.1.14. Gastuen liburu nagusiak eta orokorrak -
  4.2.1.15. Sarreren liburu nagusiak eta orokorrak -
  4.2.1.16. Sarrera-aginduen erregistro-liburuak -
  4.2.1.17. Ordainketa-aginduen erregistro-liburuak -
  4.2.1.18. Sarrera-aginduak -
  4.2.1.19. Ordainketa-aginduak -
  4.2.2. Aurrekontuak -
  4.2.2.1. Azterlan ekonomiko-finantzarioak -
  4.2.2.2. Aurrekontuak likidatzeko espedienteak 27
  4.2.2.3. Kreditua aldatzeko espedienteak -
  4.2.2.4. Aurrekontuen espedienteak -
  4.2.2.5. Itxitako ekitaldien emaitzak -
  4.3. FINANTZAZIOA ETA TRIBUTAZIOA -
  4.3.1. Finantzazioa eta tributazioa -
  4.3.1.1. Zerga-banaketa -
  4.3.1.2. Zerga-banaketaren eranskinak -
  4.3.1.3. Katastroak 13
  4.3.1.4. Finantzazio eta tributazioaren korrespondentzia -
  4.3.1.5. Tributuen alta eta bajen deklarazioak -
  4.3.1.6. Goiburuak -
  4.3.1.7. Kontribuzio berezien espedienteak -
  4.3.1.8. Bidegabeko diru-sarrerak itzultzeko espedienteak -
  4.3.1.9. Zergen espedienteak 5
  4.3.1.10. Ondare-sarreren espedienteak -
  4.3.1.11. Hirigintza-sarreren espedienteak -
  4.3.1.12. Estatuaren eta autonomia-erkidegoen tributuetako partaidetza-espedienteak -
  4.3.1.13. Prezio publikoen espedienteak -
  4.3.1.14. Mailegu- eta zorpetze-espedienteak -
  4.3.1.15. Tasen espedienteak -
  4.3.1.16. Kobrantza-zerrendak -
  4.3.1.17. Errolda eta matrikula fiskalak -
  4.3.1.18. Erregistro fiskalak 1
  4.3.1.19. Zergadunen zerrendak -
  4.3.1.20. Banaketak -
  4.4. DIRUZAINTZA -
  4.4.1. Kutxa -
  4.4.1.1. Diruzaintzaren korrespondentzia -
  4.4.1.2. Ondasunen eta diruzaintzaren kontuak -
  4.4.1.3. Likidazioen espedienteak -
  4.4.1.4. Efektuen liburu osagarriak: gastuak eta sarrerak 2
  4.4.1.5. Kontaketen akta-liburua 1
  4.4.1.6. Eguneroko kutxako kontaketen liburua -
  4.4.1.7. Diruzaintza-kutxaren liburuak -
  4.4.1.8. Kontu korronteen liburuak -
  4.4.1.9. Ondasunen sarrera erregistratzeko liburuak -
  4.4.1.10. Ondasunen irteera erregistratzeko liburuak -
  4.4.1.11. Balio independenteak eta osagarriak erregistratzeko liburua -
  4.4.2. Diru-bilketa -
  4.4.2.1. Diru-bilketaren korrespondentzia -
  4.4.2.2. Premiamendu-espedienteak -
  4.4.2.3. Diru-bilketaren eguneroko orriak -
  4.4.2.4. Kobraezinen egiaztagiriak -
  4.4.2.5. Sarreren egiaztagiriak -
  4.4.2.6. Ondasunak esleitzeko erregistro-liburuak -
  4.4.2.7. Zorpekoaren ziurtagiriak erregistratzeko liburuak -
  4.4.2.8. Espediente hutseginak erregistratzeko liburuak -
  4.4.2.9. Diru-bilketaren kontu-emateak -
  4.4.3. Banku-kontuak -
  4.4.3.1. Kontuak eta beste gordailu batzuk irekitzeko kontratuak -
  4.4.3.2. Aktibo finantzarioak erosteko espedienteak -
  4.4.3.3. Diruzaintzaren soberakinak kokatzeko espedienteak -
  4.4.3.4. Banku-kontuen justifikazioak -
  4.4.3.5. Transferentzia-aginduak -
  4.4.3.6. Banku-txekeak -